På Energiservice AB jobbar vi nära storslagen natur och vår verksamhet är en av nycklarna för att möjliggöra den gröna omställningen. Hos oss är miljö- och klimatarbetet centralt och finns med i alla led i vår organisation. Miljöfrågorna beaktas i varje beslut och är en naturlig del i vårt operativa och strategiska arbete.

I vårt miljöarbete är följande områden prioriterade:

 • Minska klimatpåverkan
  Vi har genom kartläggning av vår miljöpåverkan identifierat vilka områden vi bör fokusera på för att minska vår klimatpåverkan.
  Mål: Till 2030 noll fossila koldioxidutsläpp i egen verksamhet.
 • Hållbara transporter
  Mål: Till 2030 endast äga fordon som drivs med 100% förnybart bränsle.
 • Resurseffektivisering
  Genom kontinuerligt arbete med resurseffektivisering och med hänsyn till livscykelperspektiv
  minskar vi vår miljöpåverkan, från inköp och upphandling till arbetssätt.
 • Biologisk mångfald
  Vi bidrar till den biologiska mångfalden genom exempelvis främjande aktiviteter i ledningsgator
  och vid kundens anläggningar.

Energiservice AB är certifierade inom miljöledningssystemet ISO 14001. 
Att jobba i linje med detta system är viktigt för att vi ska säkerställa ett systematiskt förbättringsarbete till målsättningen ständig utveckling och förbättring.
 
Vill du läsa mer om vårt övergripande hållbarhetsarbete klicka här!