Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Energiservice har mot detta beslut rekryterat 3 st. Vindkraftdrifttekniker till avdelning EW from 1/9 -16, med stationeringsort Blaiken.

- Det är glädjande att personal med hög specialistkompetens söker sig till oss, vi breddar och fördjupar företagets kompetens med dessa rekryteringar, säger Örjan Karlsson gruppchef EW.