Efterfrågan på preventiva tjänster inom kabelsystem har på senare år ökat till följd av internationella etableringar i Sverige.
För att möta behovet investerar nu Energiservice, som en av få aktörer i Norrland, i en ny fullutrustad mätbuss.

I många länder är det en självklarhet att testa och verifiera kabelsystem innan en anläggning tas i bruk.
Med en ökad etablering av internationella aktörer i Sverige har efterfrågan på den typen av tjänster ökat
, säger Fredrik Lundström, mättekniker på Energiservice.

Energiservice har lång erfarenhet av att kontrollera kabelsystem i Sverige för kunder inom industrin och den offentliga sektorn.

Historiskt har vi oftast jobbat med problem som redan uppstått men med den nya mätbussen kommer vi att arbeta mer med förebyggande underhåll. Det gör att vi kan hitta och åtgärda svagheter innan de blir problem, säger Sara Sjöstedt, mättekniker på Energiservice.

Energiservice har fyra mättekniker som arbetar med diagnostik och felsökning. Arbetet görs på plats hos kunden.
I mätbussen finns ett system som kopplas upp mot kundens högspänningsanläggning. Uppkopplingen
möjliggör
att teknikerna kan testa, felsöka och analysera resultat så att rätt åtgärder planeras in.

Ett typiskt uppdrag för mätbussen kan innebära allt från flera månaders regelbundet arbete för att säkerställa elnätets eller kablarnas kvalitet inför drifttagning av en ny anläggning, till att hitta ett mindre fel på kablarna i en bostad.

Oavsett om det är ett litet eller ett stort jobb så sparas all data. Det gör att status på kabelkvaliteten kan jämföras över tid.

Vi rekommenderar alltid ett initialt test vid nybyggnationer och därefter ett regelbundet underhåll.
På så sätt kan onödiga problem som ofta blir kostsamma undvikas. Vart femte år är en bra tumregel
för preventivt underhåll
, avslutar Fredrik.