Robert Johansson är sedan den 12 september 2022 ny vd på Energiservice. Robert har lång erfarenhet av att arbeta med affärsplanering, processutveckling och förändringsledning. Han ser fram emot att få stärka bandet mellan Energiservice och övriga koncernen för att på bästa sätt stötta den stora samhällsomvandlingen som just nu sker i Skellefteå. 

Robert är född och uppvuxen i Kalix och har sin bakgrund inom Franke Futurum, där han arbetat i drygt 17 år. Han kommer senast från rollen som platschef i Byske, men har även med sig ingenjörsstudier i bagaget från både Luleå och Australien. Nu tar han över som vd för Energiservice och efterträder därmed Jonas Ellman. Efter sina första veckor på nya jobbet är han både stolt och imponerad av verksamheten. 

-       Energiservice är ett bolag med en stark entreprenörsanda och fantastiska medarbetare. Jag ser fram emot att få jobba nära dessa kunniga människor och tillsammans utveckla Energiservice och vårt band till koncernen, säger Robert Johansson, vd på Energiservice. 

Den stora samhällsomvandlingen som sker i Skellefteå har förändrat tidigare planer på att göra Energiservice till ett helt fristående bolag. Verksamheten har fått en central roll i koncernen för att säkra drift och underhåll när elnätet och infrastrukturen byggs ut. 

-       Min profil är inte affär utan snarare att få ihop processer, skapa synergier och stärka samverkan. Med den kraftiga expansion som Skellefteå står mitt i, blir det viktigt att Energiservice integreras närmare koncernen så att vi på bästa sätt kan stötta Skellefteås tillväxtresa, fortsätter Robert.

Energiservice har en spännande tid framför sig. Idag består verksamheten av tre verksamhetsben (exklusive projekt och marknad), vattenkraft, vindkraft och nätutbyggnad. Inom kort blir de fyra. 

-       Den pågående elektrifieringen av transportsektorn gör att vi nu bygger upp ett fjärde verksamhetsben – underhåll av laddinfrastruktur. Energiservice blir en viktig spelare för att bilarna ska kunna tanka el. Vi blir involverade i att bygga upp, installera och organisera underhållet av utrustningen. Vi kommer att arbeta med Skellefteå Krafts laddstationer men även OKQ8:s infrastruktur nationellt, berättar Robert. 

För att säkerställa att Energiservice förblir en attraktiv och säker arbetsplats kommer säkerhetsfrågor även fortsättningsvis ligga högst på agendan. 

-       Säkerhet är a och o i en bransch som vår. Jag kommer givetvis fortsätta vårt viktiga kulturarbete kring säkerhet. Det är en fråga jag brinner för. Alla som jobbar på Energiservice ska känna sig trygga med att de kommer hem från jobbet oskadda varje dag, avslutar Robert.