Energiservice ska vara en trygg och säker arbetsplats för alla. Därför startade vi 2019 utbildningsprogrammet Säkerhet Energiservice Skellefteå, SES. Det är ett flerårigt program där vi arbetar systematiskt för att minska olycksfall och tillbud i alla delar av vår verksamhet.

SES handlar i grunden om respekt och omtanke. Det är ett program för att utveckla våra rutiner och processer men också ett sätt att arbeta med beteenden och attityder kopplat till säkerhet. Vi vet att olyckor ofta hänger ihop med den mänskliga faktorn och att stress och genvägar ökar riskerna i vårt jobb.

Vårt utbildningsprogram initierades 2019 av Energiservice ledning men programmet bygger på samarbete mellan alla medarbetare där allas insatser räknas och är lika viktiga. Programmet är obligatoriskt – av den enkla anledningen att säkerhet är vår främsta prioritet.

Utbildningen består av dialogmöten, workshops och föreläsningar. Ämnena spänner från hur vi beter oss i stressade situationer till rutiner och användande av skyddsutrustning. Vi har satt utmanande mål som vi följer upp gemensamt.

SES är en viktig del i vår vardag och vi är stolta över det engagemang som arbetet väcker. Det har blivit en kulturresa för oss på Energiservice där vi strävar mot visionen att ett säkert beteende ska vara ett självklart beteende.

Under 2020 har SES fått en egen logotype som vi trycker på arbetskläder och hjälmar. Genom att bära med oss budskapet varje dag blir vi ständigt påminda om vikten av en säker och trygg arbetsplats.