På Energiservice AB är en trygg och säker arbetsplats vår högsta prioritet. 
   
Vi jobbar med ständiga förbättringar och utvecklar våra rutiner och processer kontinuerligt: 

  • Säkerhet Energiservice Skellefteå, SES
    Vi har utformat ett utbildningsprogram - Säkerhet Energiservice Skellefteå, SES - ett flerårigt program där vi arbetar systematiskt för att minska olycksfall och tillbud i alla delar av vår verksamhet. Programmet bygger på samarbete mellan alla medarbetare där allas insatser räknas och är lika viktiga. Huvudsyftet är att vi vill visa respekt och omtanke för varandra och värnar varandras arbetsmiljö högt.

  • Kompetensutveckling
    Det ska vara självklart och enkelt att arbeta säkert. Energiservice AB erbjuder ett gediget program för kompetensutveckling då vi anser att kunskap är den i särklass viktigaste insatsen för att skapa en hållbar säkerhetskultur.

  • Certifierade inom arbetsmiljö
    Energiservice AB är certifierade inom arbetsmiljöledningssystemet ISO 45001.