Efterfrågan på bredband är stor i Västerbotten och Energiservice ansluter dagligen nya villakvarter, sommarstugeområden och enskilda företag till fibernätet.

Vi tar ett helhetsansvar för leveransen. Vi projekterar, kontrakterar underleverantörer för grävning samt blåser och installerar fibern i fastigheten, säger William Khajeh, fibertekniker på Energiservice.

Energiservice har en grupp som arbetat med fiber sedan 2017 och som växer för varje år. Idag består den av sju tekniker som arbetar på fältet i alltifrån enskilda installationer till hela villakvarter

Uppdragen är varierande. Förutom att vi arbetar med tekniken så har vi också mycket kundkontakt. Eftersom det är vi som är ute på plats blir det enkelt för kunden att ha dialogen direkt med oss. Det är en fördel även för oss eftersom det ger bra struktur och kontroll på arbetet, berättar Wiliam.

Förutom installation av ny fiber så arbetar Energiservice även med löpande underhåll och åtgärdar problem som orsakas av t.ex. väder eller att någon gräver av en kabel.

Vi vet hur viktigt tillgång till internet är idag. Därför är det alltid prioriterat att snabbt få igång uppkopplingen igen, säger William.

Oavsett uppdrag så är målet alltid en trygg och säker anslutning. Energiservice arbetar efter branschens föreskrifter och alla tekniker går kontinuerligt utbildningar inom säkerhet, mätteknik och inom områden som gör att Energiservice kan garantera leverans av robusta fibernät.

Vi strävar efter att leverera en hundraprocentig kvalitet i våra fiberinstallationer, avslutar William.