För Energiservice är säkerhet alltid första prioritet. Därför initierades 2019 det fleråriga utbildningsprogrammet Säkerhet Energiservice Skellefteå, kallat SES. Programmet omfattar alla aspekter av säkerhet och involverar hela personalstyrkan samt våra samarbetspartners.

SES står för att Energiservice ska vara en trygg och säker arbetsplats och i programmet arbetar vi för att minska olycksfall och tillbud i vår verksamhet, säger Olov Boman, vd på Energiservice.

SES är ett flerårigt program som omfattar alla aspekter av en trygg och säker arbetsplats. Rutiner, processer och inte minst beteenden och attityder är inkluderat.

Vi vet att olyckor ofta beror på den mänskliga faktorn. Genvägar och chansningar kan få förödande konsekvenser i vår verksamhet. Därför adresserar SES både vårt ansvar som arbetsgivare att skapa en sund och trygg arbetsmiljö samt individens ansvar och inställning till säkerhet. Vi tar det till och med steget längre och menar att det är en kulturresa där vi vill att skydd och säkerhet ska vara en naturlig del av vår vakna tid. Vi vill motverka olycksfall både på jobbet och hemma, säger Olov

I arbetet med SES har Energiservice hämtat inspiration från andra företag och branscher, till exempel har de tittat på hur gruv- och byggindustrin arbetar med kultur och beteenden för att öka säkerheten och minska antalet arbetsplatsolyckor.

SES bygger på samarbete mellan alla medarbetare på Energiservice där allas insatser räknas och är precis lika viktiga. Programmet lanserades i mars 2019 och pågår i flera år framöver. Alla anställda berörs genom alltifrån dialogmöten till föreläsningar. Energiservice har även tagit fram en speciell logotype som nu trycks på arbetskläder och hjälmar.

Ses handlar i grunden om respekt och omtanke för varandra och våra nära och kära. Ett olycksfall är ett för mycket. Därför vill vi skapa förutsättningar för att bära med oss SES i vardagen. Utrustningen blir en påminnelse för oss alla att säkerhet alltid är prioriterat. Vi vill motverka olycksfall både på jobbet och hemma så att vi kan SES i hemmet efter dagens slut.