Behovet av snabbt internet växer i samhället. Att kommunikationen går via fiber blir allt vanligare, och det är inte så konstigt. Det går att överföra mer information samtidigt och över längre distanser med fiber än med traditionella kopparkablar, till exempel. Men långa transporter kräver lite jobb.

”Varje fiberkabel är bara max 2 kilometer. Vill man ha längre måste man skarva”, berättar Emil Bergqvist, elektriker på Energiservice. ”Om man ska ha in fiber i till exempel en villa måste man också svetsa.”

Energiservice medarbetare har gjort jobb inom fiberområdet så länge fiber har funnits på marknaden, men själva svetsningen har vi tidigare lagt ut på underleverantörer. Nu har vi utbildat våra första egna fibersvetsare, så att vi har ännu mer kontroll på processen, och Emil är alltså en av dem.

Varje fibertråd svetsas separat, och innan man svetsar måste man förbereda fibern. Själva fiberkärnan är en glasstav som är 9 mikrometer tjock (9 tusendelar av en millimeter), och den är omgiven av ett skyddande hölje. När det är dags att svetsa måste man skala bort höljet och tvätta fiberkärnan.

”Det får inte vara något damm, då tappar man hastighet”, berättar Emil. ”Man använder tops och pincett när man jobbar, saker som du har i badrummet.”

När ändarna på fibrerna som ska svetsas ihop är rena lägger man dem i svetsen.

”Svetsen är en liten låda på kanske 25x25x25 centimeter. Där i är det massa elektronik och kameror. Man sätter in trådarna från varsitt håll, och så justeras de mot varandra, värms och smälts ihop”, berättar Emil. ”Själva svetsandet är inte svårt. Maskinerna är ju så smarta nu, de svetsar själva och kan berätta om det blev en bra eller dålig skarv.”

Med Emils kunskap om fiber och den lilla fibersvetsen har vi alltså allt som behövs för att länka ihop kommunikation – även om avstånden är stora.