Tillförlitlig energiförsörjning blir allt viktigare. Vårt digitaliserade och elektrifierade samhälle är beroende av el och ett driftstopp kan bli både kostsamt och problematiskt. Energiservice minskar risken för strömavbrott genom att erbjuda regelbunden besiktning och uppgradering av elnätets ställverk. 

Energiservice har under de senaste två åren genomfört fem avancerade ställverksuppgraderingar i Skellefteå. Nyligen slutfördes den mest komplexa uppgradering av ställverket som förser stora delar av centrala Skellefteå med el. Operationen skedde helt utan driftstopp.

- Ställverket är som spindeln i nätet. Hit kopplas både högspänningskablar och elabonnenter. En uppgradering av ställverket i Skellefteås hjärta kräver både expertis, erfarenhet och gedigen planering. Därför är vi extra stolta över att bytet skedde helt störningsfritt, säger Örjan Stenman, projektledare för ställverksuppgraderingar på Energiservice. 

Ställverken har en avgörande roll i att förse oss alla med el. Därför är det viktigt att de underhålls löpande och uppgraderas vid behov. Energiservice har kompetensen att ta ansvar för hela arbetet från projektering och konstruktion till upphandling av material och installation. Det är något som våra högspänningskunniga medarbetare arbetar med varje dag. 

- Många anläggningar faller idag för åldersstrecket, vilket ökar risken för att de slutar fungera. Det i sin tur kan leda till kostsamma produktionsstopp och försämrad personsäkerhet. Skellefteå Kraft erbjuder högspänningsavtal, där vi regelbundet besiktigar ställverken, upptäcker brister samt planlägger och genomför nödvändiga uppgraderingar, fortsätter Örjan.   

Energiservice är experter på att göra dessa uppgraderingar och att välja rätt lösning utifrån kundens unika behov och förutsättningar. När ställverken uppgraderas till modernare varianter finns möjlighet för kunderna att höja tillförligheten ytterligare. 

- De nya ställverken innehåller intelligenta reläskydd som möjliggör snabba åtgärder om störningar uppstår i en kabel. Det gör att driftcentralen får bättre kontroll och kan göra omkopplingen på distans vilket förhindrar att kunden förlorar elen, avslutar Örjan.